TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenia dla dużych podmiotów gospodarczych

drukujUbezpieczenie mienia

    Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
    Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
    Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo)
    Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
    Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
    Ubezpieczenie mienia od dewastacji
    Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
    Ubezpieczenie mienia w skrytkach depozytowych
    Ubezpieczenie flot samochodowych
    Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
    
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
    
Ubezpieczenia kosztów

    Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego
    Ubezpieczenia utraty zysku
    

Ubezpieczenia należności

Gwarancje ubezpieczeniowe


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl