TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenia morskie i przedsiębiorstw gospodarki morskiej

drukujUbezpieczenie CASCO jednostek pływających

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatorów jednostek pływających

Ubezpieczenie budowy jednostek pływających

Ubezpieczenie odpowiedzialności stoczni z tytułu remontów jednostek

Ubezpieczenie platform wiertniczych

Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg statków morskich

Ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego w morzu lub w porcie
         
Ubezpieczenia rybackie
         
Ubezpieczenia żeglugi śródlądowej
         
Ubezpieczenie jachtów


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl