TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenia dla banków

drukujUBEZPIECZENIE MIENIA W SKRYTKACH DEPOZYTOWYCH

Ubezpieczenie mienia w skrytkach depozytowych od kradzieży z włamaniem i rabunku przeznaczone jest dla banków oraz hoteli. W przypadku kradzieży z włamaniem do skrytki depozytowej i utraty lub zniszczenia mienia znajdującego się z skrytce pozostawionego przez gościa hotelowego lub klienta banku
 

Potencjalny odbiorca: banki i hotele.

 

Przedmiot ubezpieczenia
 

Zawierana z ubezpieczającym umowa ubezpieczenia dotyczy ochrony mienia powierzonego na przechowanie w bankowych lub hotelowych skrytkach depozytowych. Warunkiem udzielenia ochrony jest ubezpieczenie w TUiR WARTA S.A. przez bank lub hotel swojego mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 
 
Ubezpieczone ryzyka
 
1. kradzież z włamaniem;
2. rabunek. 
 

Ważna uwaga:
 
Ubezpieczenie jest dostępne tylko jako uzupełnienie Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl