TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Życie Twoje i bliskich- życie i zdrowie Ubezpieczenie Terminowe na Życie (1 rok)

drukujUbezpieczenie Terminowe na Życie (1 rok)

Ubezpieczenie Terminowe na Życie ma charakter ochronny, krótkoterminowy zapewniający ochronę klienta w przypadku przyczyn zaistniałych niezależnie od jego woli, oferując swym zakresem ryzyka związane z życiem i chorobą ubezpieczonego.

Adresaci produktu
 

Produkt skierowany jest do osób, które mają duże zobowiązania finansowe takie jak: kredyty, spłaty hipotek czy wierzytelności, i doceniają potrzebę zabezpieczenia najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych.

Jest to produkt indywidualny na życie, który klient może otrzymać poprzez kontakt z agentem oferującym również ubezpieczenie majątkowe. Nowatorskość rozwiązania polega na możliwości zawarcia ubezpieczenia na życie, w tym dokonania oceny ryzyka, bezpośrednio u klienta.

Ubezpieczenie to stanowi doskonałe uzupełnienie oferty ubezpieczeń majątkowych w zakresie ryzyk związanych z życiem i zdrowiem ubezpieczonego powstałych z innych przyczyn niż wypadek.


Zakres ubezpieczeniaW ramach ubezpieczenia TUnŻ WARTA S.A.oferuje atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący ryzyka powstałe z dowolnej przyczyny tj. chorobowe i wypadkowe, oferowane w formie trzech pakietów do wyboru przez klienta w zależności od jego potrzeb.
 

Pakiet I obejmuje:
 

- zgon ubezpieczonego
 

Pakiet II obejmuje:


- zgon ubezpieczonego


- zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku


- trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego


- osierocenie dziecka przez ubezpieczonego w wyniku wypadku


Pakiet III obejmuje:


- zgon ubezpieczonego


- zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku


- wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania


- trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego


- dzienne świadczenie szpitalne


- osierocenie dziecka przez ubezpieczonego w wyniku wypadku


- powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego


 


Zawarcie umowy ubezpieczeniaPodstawowym warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest skompletowanie dokumentacji ubezpieczeniowej:

a) wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem wpłaty pierwszej składki

b) polisy ubezpieczeniowej.

Świadczenia


 

Wypłata świadczenia osobie uprawnionej następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez WARTĘ kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia.

 

Wysokości świadczeń:

 • zgon ubezpieczonego z dowolnej przyczyny - 100% sumy ubezpieczenia
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia niezależnie od świadczenia z tyt. zgonu ubezpieczonego
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - 30% sumy ubezpieczenia
 • dzienne świadczenie szpitalne (wypłacane jest dzienne świadczenie szpitalne w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu zarówno w wyniku wypadku jak i w związku z chorobą)
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego - 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku 

Zalety ubezpieczenia 1. Charakter produktu umożliwiający wykorzystanie ubezpieczenia jako doskonałe zabezpieczenie zobowiązań finansowych (m.in. kredytów mieszkaniowych, samochodowych, gotówkowych).
 2. Czytelny wybór zakresu ochrony ubezpieczeniowej spośród 3 pakietów ubezpieczeniowych, w zależności od potrzeb i warunków finansowych ubezpieczającego.
 3. Atrakcyjna gama ryzyk ubezpieczeniowych obejmująca ryzyka powstałe z dowolnej przyczyny tj. chorobowe i wypadkowe (m.in. wystąpienie poważnego zachorowania, dzienne świadczenie szpitalne)
 4. Uproszczona procedura zawarcia umowy ubezpieczenia (automatyczna ocena ryzyka, polisa wystawiana u klienta)
 5. Uniwersalny system płatności składki (bezpośrednio u klienta gotówką lub przelewem).
 6. Początek odpowiedzialności następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.
 7. Roczny okres ubezpieczenia dostosowany do okresu obowiązywania ubezpieczeń majątkowych.
 8. Częstotliwość płatności składki (roczna, półroczna i kwartalna).

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl