TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Czym jest ubezpieczenie

drukujCzym jest ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenie jest umową zawartą pomiędzy Klientem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. To ochrona udzielona przez ubezpieczyciela w razie wypadku, który jest wyszczególniony w umowie zwanej polisą ubezpieczeniową. Za taką ochronę Klient opłaca składki, dzięki którym w razie, gdy wydarzy się sytuacja, o której mowa w polisie Klient otrzyma odszkodowanie. Do takich zdarzeń może należeć kradzież samochodu, czy pożar domu/mieszkania. Odszkodowanie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej może w całości lub w części pokryć wartość straconych dóbr.

 

Niemniej jednak nim podejmiemy decyzję o ubezpieczeniu, to zapoznajmy się dokładnie warunkami umowy, czyli z regulaminem zastosowanym do konkretnego ubezpieczenia. To właśnie w nim znajdziemy nasze i naszego ubezpieczyciela prawa oraz obowiązki. W regulaminie powinien być użyty język prosty i zrozumiały, a także znajdować się w nim przedmiot ubezpieczenia, zakres i jakie wydarzenia podlegają całkowitemu ubezpieczeniu, jakie częściowemu, a jakie są z niego wyłączone.

 

Także zasada naliczania i wysokość składki oraz okres obowiązywania polisy powinien być w nim zawarty. Co więcej, otóż z czasem składka może być niższa, gdyż osoby, które kontynuują ubezpieczenie i nie zgłaszają szkód otrzymują różnego rodzaju rabaty.

 

Co jest niezwykle ważne, poza obowiązkowymi ubezpieczeniami to Klient decyduje o tym czy się ubezpieczy. Jednakże czasami zdarza się tak, że podczas udzielania kredytu banki wymagają jego ubezpieczenia.

 

Co to jest autocasco?

 

Autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. Oznacza, że zawarcie umowy zależy tylko od właściciela pojazdu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Zasady ubezpieczenia regulują OWU opracowane i zatwierdzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

 

Czy dom jednorodzinny można ubezpieczyć na okres wakacji?

 

W ramach ubezpieczenia WARTA DOM i WARTA DOM KOMFORT istnieje możliwość ubezpieczenia domu jednorodzinnego na okresy krótsze niż 12 miesięcy, przy czym minimalny okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

 

Co to jest Assistance przy ubezpieczeniu DOM Komfort?

 

Assistance to świadczenie na rzecz ubezpieczonego usług (np. pomoc interwencyjna, medyczna, organizacyjna, naprawa sprzętu RTV/AGD,PC, opiekana ludźmi lub zwierzętami) ułatwiających rozwiązanie wszelkich problemów wynikających ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl