TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Samochód OC za granicą RP

drukujOC za granicą RP

 

Ubezpieczenie OC Zielona Karta skierowane jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych rozumianych, jako pojazdy samochodowe i przyczepy zarejestrowane w Polsce. 

 

Zawarcie ubezpieczenia OC Zielona Karta gwarantuje, że szkody wyrządzone osobom trzecim na terytorium krajów wymienionych na certyfikacie Zielonej Karty, powstałe w związku z ruchem pojazdu zostaną pokryte przez WARTĘ, o ile udowodnione zostanie, że kierujący/posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za skutki szkody.

 

W chwili obecnej ochroną gwarantowaną ubezpieczeniem OC Zielona Karta objęte są zdarzenia powstałe na terenie:  

 
 
 
 

Albania

AL  Izrael  IL Serbia i Czarnogóra*  SRB

Białoruś

 BY 

Macedonia 

MK

Tunezja

TN

Bośnia i Hercegowina 

BIH

 Maroko 

MA 

Turcja 

TR

Iran

IR

Mołdawia 

 MD 

Ukraina

UA

 

 

Rosja

RUS

 

 

* Pokrycie gwarantowane w ramach Zielonej Karty wystawionej dla Serbii jest ograniczone do Republiki Czarnogóry i do tej geograficznej części Serbii, która jest pod kontrolą Rządu Republiki Serbii

 

Atutem WARTY jest wieloletnia praktyka w likwidacji szkód z Zielonej Karty oraz rozbudowana sieć komisarzy i korespondentów za granicą Rzeczpospolitej Polskiej.


Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach nie należących do systemu Zielonej Karty.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl