TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Samochód ASSISTANCE

drukujWARTA MOTO-ASSISTANCE (WM-A)

Ubezpieczenie WARTA MOTO ASSISTANCE to dodatkowa gwarancja ochrony w kraju i za granicą dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz natychmiastowa organizacja pomocy 24 godziny na dobę w miejscu zdarzenia dzięki nowoczesnemu systemowi szybkiego reagowania. Od 1 maja 2010 roku to także usługi osobistego asystenta kierowcy.

WARTA MOTO-ASSISTANCE
 

Wystarczy jeden telefon do CENTRUM ALARMOWEGO WARTY, aby otrzymać niezbędną pomoc:

 • informacyjną
 • serwisową
 • w podróży
 • medyczną
 • dodatkową.

 

Zakres pomocy a także wysokość sumy ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.

 

Warianty roczne Standard, Złoty, Złoty+ i Platynowy przeznaczone są dla samochodów osobowych, oraz ciężarowo-osobowych, kempingowych i ciężarowych o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, przyczep o ładowności do 750 kg (z zastrzeżeniem braku świadczenia pojazdu zastępczego) i motocykli. Tylko w wariancie Platynowym limitujemy wiek pojazdu, który może być objęty ochroną (pojazd nie starszy niż 10 letni), w przypadku pozostałych wariantów wiek pojazdu nie ogranicza ani dostępności, ani zakresu ochrony.

 

Wariant Standard - to pakiet dołączany do ubezpieczeń OC i AC zawartych w TUiR WARTA SA przez tych klientów, którzy nie zdecydują się na szerszy zakres ochrony assistance. Obejmuje pomoc informacyjną oraz pomoc serwisową (w przypadku wypadku).
W ramach pomocy serwisowej organizujemy i opłacamy holowanie pojazdu w kraju do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego (do 100 km od miejsca zdarzenia). Ponadto organizujemy holowanie pojazdu osoby poszkodowanej przez ubezpieczonego w WARCIE w zakresie OC.
Pomoc informacyjna polega m.in. na udzieleniu informacji o krajowej sieci warsztatów samochodowych oraz o możliwościach zorganizowania przyjazdu pomocy drogowej lub wynajmu pojazdu zastępczego czy przekazaniu wiadomości wskazanym przez Ubezpieczonego osobom.
WARTA odpowiada w przypadku tego wariantu do kwoty 5.000 PLN.

 

Warianty Złoty i Złoty+ - gwarantują Ubezpieczonym (kierowcy oraz pasażerom podróżującym ubezpieczonym pojazdem w chwili zdarzenia) otrzymanie na terenie zarówno Polski jak i Europy niezbędnej pomocy w razie awarii, "innych zdarzeń", wypadku lub kradzieży pojazdu. Świadczenie w ramach tych wariantu polegają na:

 

 • pomocy informacyjnej (np. informacja serwisowa, przekazanie wiadomości czy pomoc tłumacza),
 • pomocy serwisowej (np. serwis na miejscu zdarzenia, holowanie, dostarczenie paliwa),
 • pomocy w podróży (np. kontynuacja podróży albo powrót do miejsca zamieszkania czy dostępne w wariancie Złotym+ zakwaterowanie),
 • organizacja pojazdu zastępczego na okres do 5 dni w wariancie Złotym i do 10 dni w wariancie Złotym+.


W wariancie Złotym dla pewnych świadczeń obowiązują kilometrowe ograniczenia odpowiedzialności WARTY. Dotyczą one realizacji świadczeń pomocy serwisowej w następstwie zdarzeń, które wydarzyły się w odległości mniejszej niż 25 kilometrów od miejsca zamieszkania (w przypadku awarii i "innych zdarzeń").
Powyższe ograniczenie nie dotyczy natomiast wariantu Złotego+, w którym poza zniesieniem limitów kilometrowych WARTA oferuje dodatkowo pomoc medyczną i opiekę medyczną.
Umowy ubezpieczenia w tych wariantach zawierane są z sumą ubezpieczenia odpowiednio 10.000 PLN i 20.000 PLN.


Wariant Platynowy to jedyna taka oferta dostępna na rynku. Zapewnia najszerszą ochronę assistance tak w Polsce jak i poza jej granicami. Jego dwie najistotniejsze cechy to:

 

 • holowanie pojazdu bez limitu kilometrów w przypadku zdarzenia na terenie Polski,
 • pojazd zastępczy na czas naprawy, w przypadku, gdy po wypadku trafi on do warsztatu partnerskiego WARTY,

   


a ponadto dostępność następujących rodzajów pomocy i świadczeń:

 

 • pomoc informacyjna - informacja serwisowa, przekazanie wiadomości oraz pomoc tłumacza;
 • pomoc serwisowa - serwis w miejscu zdarzenia, zorganizowanie parkingu, odbiór pojazdu naprawionego lub odzyskanego po kradzieży, ekspertyzę techniczną oraz złomowanie pojazdu;
 • pomoc w podróży - zakwaterowanie nawet w czterogwiazdkowym hotelu, kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania,
 • organizacja pojazdu zastępczego po wypadku, kradzieży, awarii;
 • pomoc medyczną - powrót Ubezpieczonych do miejsca zamieszkania (kierowca zastępczy), natychmiastową wizytę lub opiekę, dostarczenie niezbędnych lekarstw, rehabilitację i pomoc psychologa.
 • usługi pomocowe - a w ramach tych usług m.in. organizacja wymiany opon, mycia pojazdu albo "night drivera" (jednej spośród nich, jeden raz w okresie ubezpieczenia), informacja o natężeniu ruchu drogowego, infolinia prawna czy cała gama usług osobistego asystenta.

 

Suma ubezpieczenia w wariancie Platynowym wynosi 50.000 PLN i dotyczy wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

 

Ofertę ubezpieczeń rocznych uzupełniają dwa warianty krótkoterminowe - Podróżnik 15 i Podróżnik 30 zawierane odpowiednio na 15 lub 30 dni - szczegóły oferty krótkoterminowej znajdują się tu).

 

Oferta ubezpieczeń WARTA MOTO-ASSISTANCE jest od 1 maja 2010 roku (za wyjątkiem wariantu Standard) dostępna także dla klientów nie ubezpieczających swoich pojazdów w WARCIE.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowych warunków ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE oraz tabeli z zakresem realizowanej pomocy.

 

WARTA MOTO-ASSISTANCE TRUCKS (WMA TRUCKS) wariant TRUCK i wariant TRUCK+ rozszerzają dotychczasową ofertę WARTY o roczne ubezpieczenie assistance, skierowane do posiadaczy i właścicieli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autobusów (autobusy tylko w wariancie TRUCK+). Ofertę WMA TRUCKS kierujemy więc do posiadaczy i właścicieli następujących, zarejestrowanych w Polsce, pojazdów:

 • samochodów ciężarowych,
 • ciągników samochodowych, w tym siodłowych i balastowych,
 • przyczep i naczep ciężarowych,

o ile dopuszczalna masa całkowita tych pojazdów przekracza 3,5 tony, a także

 • autobusów turystycznych (tylko w wariancie TRUCK+).

zgodnie z wpisami w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie koszty świadczenia usług assistance na rzecz Ubezpieczonych tj. kierującego i/lub jego zmiennika.

 

Pomoc assistance w ramach wariantu TRUCK i TRUCK+, oferowana jest (w granicach sum ubezpieczenia określonych w warunkach ubezpieczenia) w zależności od wariantu ubezpieczenia w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu oraz nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczonych, a jej organizowaniem zajmie się CENTRUM ALARMOWE WARTY.

 

Wariant TRUCK gwarantuje Ubezpieczonym otrzymanie pomocy na terenie Polski i Europy w razie wypadku lub kradzieży pojazdu ciężarowego, polegającej m.in. na:

 • holowaniu ubezpieczonego pojazdu i pojazdu osoby poszkodowanej (pod warunkiem posiadania przez sprawcę ważnej w dniu zdarzenia umowy ubezpieczenia OC zawartej z WARTĄ),
 • zakwaterowaniu,
 • powrocie do miejsca zamieszkania,
 • odbiorze pojazdu (np. odnalezionego po kradzieży lub usunięciu przyczyny unieruchomienia),
 • udzieleniu informacji o sieci warsztatów, o pomocy drogowej, przekazanie informacji wskazanej w Polsce osobie,
 • udziale prawnika i przedpłacie kaucji w razie prowadzonych postępowań sądowych z udziałem Ubezpieczonego w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową,
 • pomocy medycznej (wizyta lekarska, hospitalizacja, zorganizowanie zastępczego kierowcy, przewóz medyczny, dostarczenie niezbędnych lekarstw).

 

Wariant TRUCK+ gwarantuje Ubezpieczonym otrzymanie pomocy na terenie Polski i Europy w razie, wypadku, awarii (dla pojazdów nie starszych niż 9 lat i w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczającego) lub kradzieży pojazdu ciężkiego lub autobusu, polegającej m.in. na:

 

 • serwisie w miejscu zdarzenia,
 • holowaniu ubezpieczonego pojazdu i pojazdu osoby poszkodowanej (pod warunkiem posiadania przez ważnej w dniu zdarzenia polisy OC zawartej z WARTĄ),
 • dostarczeniu części zamiennych,
 • zakwaterowaniu,
 • powrocie do miejsca zamieszkania,
 • odbiorze pojazdu (np. odnalezionego po kradzieży lub usunięciu przyczyny unieruchomienia),
 • udzieleniu informacji o sieci warsztatów, o pomocy drogowej, przekazanie informacji wskazanej w Polsce osobie,
 • udziale prawnika i przedpłata kaucji w razie prowadzonych postępowań sądowych z udziałem Ubezpieczonego w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową,
 • pomocy medycznej (wizyta lekarska, hospitalizacja, zorganizowanie zastępczego kierowcy, przewóz medyczny, dostarczenie niezbędnych lekarstw).

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl