TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Dom mieszkanie WARTA DOM KOMFORT

drukujWARTA DOM KOMFORT

To propozycja dla wszystkich tych którzy budują lub już zamieszkują dom / mieszkanie i są zainteresowani jak najszerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.
 

Ubezpieczenie adresowane jest do klientów deklarujących sumę ubezpieczenia domu lub mieszkania w wysokości co najmniej 200.000 zł lub mienia znajdującego się w środku w wysokości co najmniej 40.000 zł

 


Przedmiot ubezpieczeniaUbezpieczeniem mogą być objęte:


- dom jednorodzinny
- lokal mieszkalny
- ruchomości domowe,
- stałe elementy lokalu
- garaż
- inny budynek
- ogrodzenie 
- obiekty małej architektury


Zakres ochronyNajwiększym atutem tego ubezpieczenia jest przyjęcie nowatorskiej konstrukcji zakresu ochrony opartej o zasadę all risks.


Oznacza ona objęcie ochroną  wszystkich zdarzeń powodujących szkodę chyba, że dany ich rodzaj został wymieniony w katalogu wyłączeń ochrony. Rozwiązanie to znane było wcześniej z ubezpieczeń dużych podmiotów gospodarczych. WARTA włączyła odpowiedzialność na zasadzie all risks do powszechnie dostępnego ubezpieczenia dla posiadaczy domów i mieszkań.


All riskDlaczego to rozwiązanie jest tak ważne dla klienta ?

Większość firm funkcjonujących na rynku ściśle określa zakres ochrony i niezależnie od tego ogranicza go dodatkowo wprowadzając katalog wyłączeń. O tym więc, czy dana oferta jest mniej lub bardziej korzystna dla klienta decyduje lista zdarzeń, za które dana firma odpowiada, w zestawieniu z katalogiem wyłączeń odpowiedzialności. W ubezpieczeniu WARTA Dom Komfort zastosowano nowatorskie rozwiązanie polegające na przyjęciu odpowiedzialności za wszystko co nie jest wyłączone, a więc lista zdarzeń angażujących ochronę jest tak naprawdę nieskończenie długa. To zupełnie nowa jakość polis mieszkaniowych, wprowadzająca w życie postulat, by ubezpieczenie było proste i czytelne dla klienta.


Specjalna ochrona w trakcie budowy
 

Ubezpieczenie WARTA Dom Komfort może chronić dom lub mieszkanie w trakcie budowy. W tym czasie wyłączona jest odpowiedzialność za ryzyka kradzieżowe chyba, że klient skorzysta z możliwości wykupienia ubezpieczenia wskazanych elementów.


Opcja ta zapewnia ochronę przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją w trakcie inwestycji:


- drzwi z futrynami i zamkami
- okien wraz ze szkleniem, zamknięciami i ościeżnicami
- przyłączy mediów
- grzejników
- elementów systemu alarmowego, piece, kominki, klimatyzatory
- wyposażenia łazienki
 
Z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakres ochrony automatycznie rozszerza się o ryzyka kradzieżowe, a klient może rozszerzyć polisę o ubezpieczenie ruchomości domowych.


Wyłączenia ochronyW katalogu wyłączeń znajdują się m.in. szkody które wyrządzimy sobie umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania okresowych przeglądów np. kominiarskich, szkody w budynkach wybudowanych bez stosownych pozwoleń, błędów w sztuce budowlanej, wad konstrukcyjnych, działania zwierząt należących do ubezpieczonego.

 

Ubezpieczeniem nie są również objęte przedmioty służące działalności gospodarczej, ruchomości domowe znajdujące się na balkonie oraz rośliny.


Bezpłatny pakiet usług assistanceDo każdej polisy nieodpłatnie dodawany jest najszerszy na rynku pakiet usług assistance obejmujący m.in.

 

- Pomoc interwencyjną w postaci wizyty np. hydraulika, ślusarza, szklarza
- Awaryjne otwarcie drzwi np. gdy zgubimy klucze
- Wizytę lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku (na terenie całej Polski)
- naprawę sprzętu AGD, RTV, PC
- naprawę samochodu, którego np. nie możemy uruchomić pod domem
- zakwaterowanie na czas naprawienia dużej szkody
- dozór mienia - np. ochrona domu po kradzieży
- opieka nad ludźmi i zwierzętami w czasie hospitalizacji ubezpieczonego
- opieka nad osobami niesamodzielnymi - np. wizyta pielęgniarki u osoby obłożnie chorej podczas wyjazdu ubezpieczonego na urlop.
- osobisty opiekun - np. organizacja zakupu i dostarczenia pod określony adres kwiatów, czy biletów do kina
- informacja medyczna - całodobowa możliwość konsultacji z lekarzami dyżurującymi w Centrum Alarmowym WARTY


Przykładowe limity usług assistance
Ustalenie wysokości odszkodowaniaW przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia odszkodowanie obliczane jest bez potrącania technicznego zużycia - czyli wypłacane jest w wysokości umożliwiającej odkupienie utraconych przedmiotów w salonie czy sklepie chyba że dany przedmiot ma więcej niż określona liczba lat tj.:

 

- 30 lat w przypadku domu, garażu, innego budynku
- 10 lat w przypadku instalacji, urządzeń technicznych, ogrodzenia, stałych elementów
- 5 lat w przypadku ruchomości (meble, sprzęt AGD/RTV, przedmioty codziennego użytku)


Ubezpieczenia dodatkowebagaż podróżny - ochrona przedmiotów, które klienci zabierają w podróż m.in. toreb, walizek, przedmiotów codziennego użytku oraz, broni, kamer, aparatów fotograficznych, laptopów, sprzętu sportowego. Ubezpieczenie to będzie bardzo przydatne w sytuacji np. zniszczenia bagażu w wyniku kolizji samochodu, którym był on przewożony, kradzieżą z włamaniem do pokoju hotelowego, a także rabunkiem np. kamery na plaży czy parku. Ochrona obejmuje wszystkie osoby bliskie zamieszkujące z ubezpieczonym.

 

PAKIET TOREBKA - ubezpieczenie obejmuje ochroną przedmioty codziennego użytku: torebkę/teczkę, dokumenty, gotówkę, karty kredytowe, klucze do miejsca zamieszkania, telefony komórkowe i zegarki, które mogą zostać utracone w wyniku rabunku (a więc działania sprawcy z użyciem przemocy lub groźby jej użycia) w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą. Ochrona obejmuje wszystkie osoby bliskie zamieszkujące z ubezpieczonym.

 

odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym - ubezpieczenie gwarantujące rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim niezależnie od tego, czy są one następstwem użytkowania domu, posesji czy każdego innego zdarzenia związanego z życiem prywatnym, powstałego w kraju i za granicą. Ochrona w zakresie OC obejmuje wszystkie osoby bliskie zamieszkujące z ubezpieczonym.

 

ubezpieczenie nagrobków - ubezpieczenie grobowców i nagrobków przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą i dewastacją.

 

NNW - specjalny wariant ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujący ochroną całą rodzinę ubezpieczającego, gwarantujący pomoc finansową w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenia ogrodzenia - ochrona uwzględnia np. graffiti lub uderzenie własnym pojazdem

 

ubezpieczenie stałych elementów ogrodzenia - opcja gwarantująca ochronę np. siłowników bram, wideodomofonów od kradzieży.

 

ubezpieczenie obiektów małej architektury - opcja gwarantująca ochronę (również od kradzieży) np. altany, basenu wraz z instalacją, mebli ogrodowych na stałe przymocowanych do podłoża.

 

ubezpieczenie zewnętrznych elementów - opcja gwarantująca np. ochronę przed kradzieżą miedzianych rynien, anten, punktów oświetleniowych, baterii słonecznych.


Zniżki
 


Zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. za:


1) system alarmowy z monitoringiem z załogami   - 30%
2) całodobowy dozór - 30%
3) drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem - 20%
4) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia - do 20%
5) kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach - 10%
6) system alarmowy - 10%
7) zamek z certyfikatem -  5%
8) blokady antywyważeniowe - 5%


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl