TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Dom mieszkanie WARTA DOM

drukujWARTA DOM

WARTA Dom to propozycja dla klientów, którzy budują lub już zamieszkują dom / mieszkanie i są zaineresowani dopasowaniem zakresu ochrony do swoich potrzeb.

Przedmiot ubezpieczenia
 

Ubezpieczeniem mogą być objęte:


- dom jednorodzinny
- lokal mieszkalny
- ruchomości domowe,
- stałe elementy lokalu
- garaż
- inny budynek
- ogrodzenie 


Zakres ochronyZakres ochrony podzielony został na dwie odrębne grupy:

 

zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb

ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie.

 

Ubezpieczenie to pozwala elastycznie kształtować zakres nas ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Możemy uznać, że chcemy zabezpieczyć się wyłącznie przed zdarzeniami losowymi gdyż chroni nas wystarczająco niezawodny alarm i czujny pies ale możemy również zdecydować się na rozszerzenie ochrony zabezpieczając się przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją.


Suma ubezpieczenia określana jest odrębnie na każdą z grup.


Usługi assisatnce

Do każdej polisy dołączany jest bezpłatnie pakiet usług assistance, obejmujący pomoc medyczną w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz interwencję specjalisty np. hydraulika w przypadku zalania, a także infolinię medyczną. Zakres usług assistance jest tutaj ograniczony w stosunku do ubezpieczenia WARTA Dom Komfort.

Ubezpieczenia dodatkowe

Spośród opcji dodatkowych możemy wybrać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz przedmiotów osobistego użytku od rabunku (Pakiet Torebka).

ZniżkiZawierając ubezpieczenie klient ma możliwość otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. za:


1) system alarmowy z monitoringiem z załogami - 30%
2) całodobowy dozór - 30%
3) drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem - 20%
4) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia - do 20%
5) kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach - 10%
6) system alarmowy - 10%
7) zamek z certyfikatem - 5%
8) blokady antywyważeniowe - 5%


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl