TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Bezpieczne wakacje Warta Travel

drukujWARTA TRAVEL

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową - głównie w celach turystycznych.
 

 

Umowa ubezpieczenia - w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia - obejmuje:


W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ:
 

 • koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną
 • pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, nie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka kosztów leczenia i NNW, m.in. powrót członków rodziny Ubezpieczonego, zastępczy kierowca, opieka nad nieletnimi dziećmi, koszty odwiedzin osób bliskich, kontynuacja zaplanowanej podróży
 • straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego
 • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu
 • odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe
 • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych).


 
W PODRÓŻY KRAJOWEJ:

 

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną
 • odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe
 • straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w krajowej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego
 • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu
 • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych).


 
WYRÓŻNIA NAS:

 

 • szeroki zakres ubezpieczenia, a w tym: usług assistance włączonych już do podstawowej oferty ubezpieczeniowej, kosztów odwołania uczestnictwa w krajowej imprezie turystycznej, kosztów anulowania biletu podróżnego, kosztów leczenia w RP po wypadku narciarskim za granicą, świadczeń dodatkowych SKI;
 • brak limitu na pokrycie kosztów transportu chorego (oraz transportu zmarłego) do kraju;
 • wielowariantowość sum ubezpieczenia;
 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej nie tylko o ryzyka narciarskie czy uprawianie sportów ekstremalnych, ale także o ryzyko działań wojennych i stanu wyjątkowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków będących skutkiem przebytych chorób tropikalnych.


 
Zapewniamy za granicą przy udziale CENTRUM ALARMOWEGO WARTY całodobową organizację pomocy oraz pokrycie zobowiązań w zakresie ryzyk wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia bez angażowania Państwa środków finansowych. 


 
DYSPONUJEMY PONAD 30 LETNIM DOŚWIADCZENIEM W UBEZPIECZENIACH TURYSTYCZNYCH. TO MY JAKO PIERWSI W POLSCE WPROWADZILIŚMY NA RYNEK UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ

 


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl