TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Bezpieczne wakacje Ubezpieczenie jachtów

drukujUbezpieczenia jachtów

Ubezpieczenia jachtów to kompleksowa oferta, skierowana do właścicieli jachtów żaglowych i motorowych, której celem jest zagwarantowanie pełnej ochrony podczas użytkowania jachtów na akwenach morskich i śródlądowych.
 

W ramach ubezpieczeń jachtów WARTA oferuje dwa uzupełniejące się produkty.

 


Ubezpieczenie CASCO jachtówW ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną jachty żaglowe, żaglowo-motorowe i motorowe użytkowane na polskich i zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych oraz przebywające w czasie postoju w portach, przystaniach i zimowiskach. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe polegające na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych, powstałe w trakcie użytkowania jednostki.

 

Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej WARTY może zostać również rozszerzony o ubezpieczenie szkód powstałych na jachcie w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.


Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej armatoraW ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora WARTA odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, do naprawienia których armator zobowiązany jest z mocy prawa.

 


Członkowie załogi - w zależności od własnych potrzeb - mają możliwość indywidualnego zawarcia na swoją rzecz ubezpieczenia w zakresie:

 

  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • kosztów leczenia za granicą i repatriacji

 

do wysokości określonych przez siebie sum gwarancyjnych na podstawie atrakcyjnych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń WARTA TRAVEL czy WARTA SPORT.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl