TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenia dla przedstawicieli grup zawodowych

drukujEdukacja
    OC Personelu pedagogiczno - wychowawczego, osób fizycznych związanych z kulturą i sportem
          Finanse
    OC Biegłego rewidenta
    OC Doradcy podatkowego
    OC Brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego
    OC Podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe
    OC Agenta ubezpieczeniowego
   

Medycyna
    OC Lekarza, aptekarza lub inny zawód medyczny
    OC Podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzieleniu tych    
         świadczeń
   

Nieruchomości
    OC Architekta, projektanta, a także inspektora nadzoru w budownictwie
    OC Geodety
    OC Pośrednika w obrocie nieruchomościami
    OC Rzeczoznawcy majątkowego
    OC Zarządcy nieruchomości
    OC Architektów i inżynierów budownictwa
    
Prawo
    OC Adwokata
    OC Doradcy podatkowego
    OC Komornika sądowego
    OC Notariusza
    OC Radcy prawnego
    OC Kancelarii prawnych
   

Turystyka
    OC Organizatora turystyki
   

Zarządzanie
    OC Menedżerów
    

Inne
    OC tłumacza
    OC za szkody wyrządzone przez pracowników lub funkcjonariuszy w pojazdach mechanicznych
    OC detektywa


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl