TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Ubezpieczenia obowiązkowe Budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

drukujUbezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Potencjalny odbiorca: rolnik - osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

 

Przedmiot ubezpieczenia: obiekt budowlany o powierzchni pow. 20 m2, (trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty i dach), będący w posiadaniu rolnika. Obowiązek ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego następuje z dniem pokrycia ich dachem.

 

Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe w budynkach wskutek zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, opady śniegu,  grad, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina oraz upadek statku powietrznego.

 

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, obowiązek ubezpieczenia budynku z dniem jego pokrycia dachem.

Podstawą prawną obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22.05.2003 roku (Dz.U. 03.124.1152 - tekst jednolity,  z późniejszymi zmianami).


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl