TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Życie Twoje i bliskich- życie i zdrowie Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

drukujIndywidualne Ubezpieczenie na Życie "ŻYCIOWY PLAN"

Ubezpieczenie ma charakter inwestycyjno-ochronny, długoterminowy, oferując swym zakresem zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość pomnażania kapitału. Ubezpieczenie jest wolne od ryzyka inwestycyjnego i gwarantuje ubezpieczającemu zysk.

Adresaci produktuProdukt skierowany jest do indywidualnych odbiorców, obecnych i przyszłych klientów Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" Spółka Akcyjna, którzy zainteresowani są przede wszystkim bezpiecznym inwestowaniem połączonym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia zdrowia i życia.


Zakres ubezpieczeniaUbezpieczający ma możliwość wyboru spośród dwóch programów ubezpieczeniowowych:

- Program 1 - typowo inwestycyjny, z minimalną ochroną,

- Program 2 - inwestycyjno-ochrony, z możliwością elastycznego wyboru pomiędzy poziomem sum ubezpieczenia przy zachowaniu tej samej wysokości deklarowanej składki.

 

Dodatkowo istnieje możliwość dołączenia w ramach każdego z wymienionych programów Indywidualny Program z Funduszem IKE WARTA, który pozwala inwestować w bogatą gamę funduszy kapitałowych.

 

PROGRAM 1                    

                                                                 

SUMA UBEZPIECZENIA

 • Suma wpłaconych składek                                            

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Umowa podstawowa:

 • Zgon ubezpieczonego i zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

Umowa dodatkowa:

 • IKE WARTA

 

 

PROGRAM 2

 

SUMA UBEZPIECZENIA

 • Ustalana jest przez strony w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Umowa podstawowa:

 • Zgon ubezpieczonego

Umowy dodatkowe:

 • Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania
 • Powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego
 • Dzienne świadczenie szpitalne
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
 • IKE WARTA

 


Fundusz w ramach IKEUbezpieczający ma szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. W ramach umowy o prowadzenie IKE wpłaty lokowane mogą być w 10 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne.

FUNDUSZE

1. WARTA Bezpieczny

2. WARTA Stabilnego Wzrostu

3. WARTA Aktywny

4. KBC Papierów Dłużnych

5. KBC Stabilny

6. KBC Aktywny

7. KBC Pieniężny

8. KBC Dynamiczny

9. KBC Akcyjny

10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

 

 PLANY INWESTYCYJNE

 1. Defensywny

 2. Stabilny

 3. Zrównoważony

 4. Dynamiczny

 


Zawarcie umowy ubezpieczeniaProces zawierania umowy ubezpieczenia ograniczony jest do minimum formalności jakie muszą być spełnione w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na życie. Wszystkie załatwisz podczas jednego spotkania z naszym przedstawicielem.

Celem zawarcia umowy ubezpieczenia konieczne będzie wypełnienie wniosku, w którym zawarte są dane osobowe, dane dotyczące umowy ubezpieczenia takie jak: suma ubezpieczenia, zakres, wysokość składki deklarowanej. Ponadto w celu dokładnego oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego wypełniany jest kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia. Uwaga, w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej w Programie 1 kwestionariusz ten nie jest wypełniany. Dodatkowo przy dużych poziomach ochrony ubezpieczeniowej istnieje możliwość skierowania na badania lekarskie i/lub diagnostycznego. Wszelkie koszty tych badań zostaną pokryte przez nas, a Ty uzyskasz dokładniejsze informację na temat swojego stanu zdrowia.

Po spełnieniu wszelkich formalności związanych z wypisaniem wniosku możesz dokonać wpłaty pierwszej składki. Możesz to uczynić przy pomocy naszego blankietu na poczcie, w urzędzie bankowym bądź przez Internet. Możesz też przekazać środki naszemu przedstawicielowi otrzymując od niego stosowne potwierdzenie. W chwili wpływu wniosku wraz potwierdzeniem płatności do naszej siedziby rozpoczyna się tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa obejmująca w swym zakresie ryzyko wystąpienia zgonu w wyniku wypadku.

Z chwilą rozpatrzenia wniosku zostaje wystawiona polisa będąca potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokument polisy wraz z informacją o numerze konta bankowego, na który możesz wpłacać składki zostanie Ci przekazany przez naszego przedstawiciela. Jeśli będziesz chciał opłacać składki za pośrednictwem przekazu pocztowego otrzymasz od nas stosowne blankiety.

 


ŚwiadczeniaWysokości świadczeń:

 • zgon ubezpieczonego - wyższa z wartości: 100% sumy ubezpieczenia lub wartość polisy
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia (niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego),
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - 30% lub 50% sumy ubezpieczenia,
 • powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku - (wg tabeli zdarzeń określonej w umowie dodatkowej),
 • dzienne świadczenie szpitalne - (wypłacane w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu zarówno w wyniku wypadku jak i w związku z chorobą),
 • ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego - % kwoty bazowej w zależności od stopnia trudności operacji.
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY  - organizacja i pokrycie kosztów: wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, opieki w szpitalu jak również po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomocy psychologa. Ponadto zdrowotne usługi informacyjne.
 • IKE - wartość środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym

Zalety ubezpieczeniaGwarancja, że zgromadzony przez Ciebie kapitał będzie pomnażany na poziomie z góry określonego wskaźnika (stopa procentowa)

Nie musisz martwić się o sytuację na rynkach finansowych. Zostaw to nam. Wpłacając pieniądze na ŻYCIOWY PLAN masz pewność, że niezależnie od wahań na rynkach finansowych gromadzone przez Ciebie środki są bezpieczne i systematycznie rosną.

 

 

Sam wybierasz potrzebny poziom ochrony ubezpieczeniowej

Wpłacaj składkę w określonej wysokości sam wybierz sobie poziom ochrony jaki w danej chwili jest Ci potrzebny. Chcesz zmienić w trakcie trwania umowy ubezpieczenia? Żaden problem. Nie zmieniając poziomu składki możesz zmieniać poziom ochrony.

 

Możliwość skorzystania ze zgromadzonego kapitału w każdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia

Nagłe wydarzenie? Błyskawicznie potrzebujesz środków? To znów żaden problem masz przecież swój ŻYCIOWY PLAN. Wypłacasz ile chcesz i kiedy chcesz bez zrywania umowy ubezpieczenia.

 

Doskonałe zabezpieczenie zobowiązań finansowych, możliwość zmiany sumy ubezpieczenia

Bierzesz kredyt a bank żąda zabezpieczenia jego spłaty w razie Twojej śmierci. Czy dla Ciebie stanowi to jakiś problem? Nie, bo Ty już masz ŻYCIOWY PLAN! Jeśli jest taka potrzeba dostosuj sumę ubezpieczenia do wysokości zobowiązania bez konieczności zmiany wysokości składki.

 

Udział w zysku od zainwestowanych środków

Mając ŻYCIOWY PLAN nie tylko bezpiecznie inwestujesz ale masz jeszcze możliwość otrzymania dodatkowych środków jako zwrot z inwestycji. To nie tylko bezpieczeństwo inwestycji ale i możliwość otrzymania wysokich przychodów.

 

Ochrona nie tylko życia ale i zdrowia

ŻYCIOWY PLAN to nie tylko gromadzenie środków i ochrona życia ale również w szerokim zakresie ochrona zdrowia. Masz pewność, że jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi nie zostaniesz bez środków do życia. Mało tego oprócz świadczenia o charakterze pieniężnym zapewnimy Ci organizację i pokrycie kosztów usług medycznych takich jak: wizyta lekarska, opieka pielęgniarki czy transport medyczny w ramach assistance medycznego. Ponadto w każdej chwili możesz zadzwonić na infolinię medyczną by uzyskać wszelkich informacji związanych ze zdrowiem.

 

Możliwość gromadzenia środków na Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) w ramach jednej umowy ubezpieczenia

Słyszałeś kiedyś o IKE? Nie jesteś przekonany? A może masz już dość kolejnych formalności związanych z zawieraniem umowy? Lepiej trafić nie mogłeś bowiem u nas IKE założysz w ramach jednej umowy ubezpieczenia!

 

Świadczenia zwolnione z podatku od zysków kapitałowych*

Mówiąc prościej mając ŻYCIOWY PLAN nigdy nie zapłacisz tzw. ''podatku Belki''. Zarówno w przypadku zgromadzonego kapitału w ramach umowy głównej jak i umowy IKE nie zostanie potrącony podatek od zysków kapitałowych.

 

ŻYCIOWY PLAN łatwo dostosować do etapu życia na którym się właśnie znajdujesz

Kiedy już wymieniliśmy główne z szeregu powodów dla których warto mieć ŻYCIOWY PLAN należy z całą mocą podkreślić jego elastyczny charakter. To coś w rodzaju ubrania szytego na miarę. Twoją miarę. Zmienia się Twoje życie, Twoje potrzeby, ŻYCIOWY PLAN zmienia się również. Pojawia się rodzina, pojawiają dzieci wiesz, że musisz im zapewnić zapewnić środki w razie najgorszego. Wybierasz odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej. Możesz go zmieniać w trakcie trwania umowy. Zawsze dopasowujesz go do aktualnych potrzeb. Chcesz dokupić opcje chroniące zdrowie? Również możesz to zrobić w trakcie trwania umowy! Assistance medyczny, Poważne zachorowania, Dzienne świadczenie szpitalne, Na wypadek operacji.

 

* w przypadku Umowy o prowadzenie IKE podatek może być naliczony w przypadku wycofania środków przed osiągnięciem wieku przewidzianego w Ustawie o Indywidualnych Kontach Emerytalnym


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl