TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Życie Twoje i bliskich- życie i zdrowie Ubezpieczenie NNW Wartapomoc w wypadku

drukujUbezpieczenie NNW "WARTA POMOC W WYPADKU"

Wszechstronne i sprawdzające się w trudnych chwilach nowoczesne ubezpieczenie. Szeroki zakres ochrony. Nowy sposób naliczania wysokości odszkodowań.
 

Nowe pakiety:

 • RODZINA
 • FIRMA
 • PODRÓŻNIK 

 

NNW - WARTA POMOC W WYPADKU obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli, z możliwością rozszerzenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • zawału serca i udaru mózgu 
 • chorób tropikalnych
 • działań wojennych i stanu wyjątkowego

 

 

PODSTAWOWE UBEZPIECZENIE obejmuje:

 • śmierć osoby ubezpieczonej - w zależności od wyboru Klienta, odszkodowanie, jakie otrzyma rodzina może być w wysokości 50 % lub 100 % sumy ubezpieczenia
 • stały uszczerbek na zdrowiu;
  Klient ma do wyboru 4 warianty naliczania wysokości świadczenia:
  • na zasadzie "procent za procent" (procent utraty zdrowia x suma ubezpieczenia),
  • zasada progresji - wg nowoczesnej metody progresywnego (rosnącego) naliczania świadczeń (procent utraty zdrowia x współczynnik progresji x suma ubezp.)
   Współczynnik progresji ustaliła WARTA tworząc ten produkt, a jego wartość rośnie w zależności od % stałego uszczerbku na zdrowiu. OWU tego ubezpieczenia zawierają stosowną tabelę. Więcej powie Ci o niej nasz agent ubezpieczeniowy.
  • warianty (3) i (4) naliczania odszkodowania obejmują bardziej drastyczne przypadki (związane z obrażeniami powodującymi znaczną utratę zdrowia)
 • naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych
  WARTA refunduje koszty ich naprawy lub nabycia, na podstawie oryginałów rachunków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

 

DODATKOWO - wykupując polisę NNW - WARTA POMOC W WYPADKU możesz otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do pracy - np. gdy Komisja ZUS orzeknie 100% inwalidztwa w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia

 • czasowej niezdolności do pracy/nauki - jest to tzw. zasiłek dzienny - wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego,

 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zwrot poniesionych kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,

 • pobytu w szpitalu - dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest za okres pobytu w szpitalu,

 • operacji plastycznej - refundacja kosztów operacyjnego usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała,

 • opieki w przypadku hospitalizacji - świadczenie wypłacane w okresie hospitalizacji na opiekę nad dziećmi lub osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, które pozostały same w domu,

 • rekonwalescencji - wysokość świadczenia zależy od czasu hospitalizacji,

 • pomocy finansowej - w przypadku poważnych obrażeń ciała.

 

Umowa ubezpieczenia NNW - WARTA POMOC W WYPADKU może być zawarta:

 • indywidualnie - w formie imiennej
 • zbiorowo - w formie:
  • bezimiennej
  • imiennej
  • pakietów ubezpieczeniowych

 

Wybrane grupy Klientów mogą wykupić ubezpieczenie w postaci jednego z trzech korzystnych, profesjonalnie przygotowanych pakietów:
RODZINA - nowoczesna w formie polisa rodzinna, która zapewnia ochronę całej rodzinie tj. współmałżonkom i dzieciom, bez względu na ich liczbę. Atutem jest atrakcyjna cena ubezpieczenia.

FIRMA - oferta skierowana do właścicieli małych i średnich firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników za taką samą składkę przy zróżnicowanych sumach ubezpieczenia,

PODRÓŻNIK - konkurencyjny cenowo pakiet usług dla zwolenników i uczestników zorganizowanego wypoczynku (wczasów, wycieczek, kolonii, obozów młodzieżowych, kuracjuszy w sanatoriach, itp. ...)

 

Dodatkowo: WARTA POMOC W WYPADKU może chronić także Twój bagaż podróżny, bez względu na to, czy jesteś w kraju, czy za granicą.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl