TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Samochód Pakietowe ubezpieczenia samochodowe

drukujPakietowe Ubezpieczenia Samochodowe

TUiR Warta S.A. posiada ciekawą i atrakcyjną ofertę ubezpieczeń pakietów samochodowych.
 

W skład LPS STANDARD wchodzą następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Autocasco w dwóch wariantach:
  • STANDARD (ACS), lub
  • STANDARD (ACS) - z rozszerzeniem o całkowite zniesienie procentowego pomniejszania wartości części (wariant bez amortyzacji),
 • NNW STANDARD z sumą ubezpieczenia 3000 zł
 • WMA wariant Standard,

a po opłaceniu dodatkowej składki dodatkowe rozszerzenia, to jest:

 • NNW KOMFORT,
 • alternatywnie WMA wariant Złoty albo Złoty+ albo Platynowy (który zastępuje wariant Standard),
 • WAS.

 

W skład LPS KOMFORT wchodzą następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Autocasco wariant:
  • KOMFORT (ACK), lub
  • KOMFORT (ACK) z dodatkowa opcją Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia (GSU 3 lata)
 • NNW STANDARD z sumą ubezpieczenia 5000 zł
 • WMA wariant Złoty,

a po opłaceniu dodatkowej składki dodatkowe rozszerzenia, to jest:

 • NNW KOMFORT,
 • WMA wariant Złoty+ albo Platynowy (który zastępuje wariant Złoty) ze zniżką w składce,
 • WAS.

 

Oferta adresowana jest do klientów, którzy:

 • posiadają pojazdy określonego rodzaju i określonej marki/modelu, nie starsze niż 2 lata (LPS KOMFORT) lub 4 lata (LPS STANDARD), które nie są przeznaczone do jazd próbnych, wyścigowych, konkursowych i treningów do tych jazd, zarobkowego wynajmu i nie są rekwizytami,
 • ubezpieczani na zasadach taryfikacji indywidualnej korzystaliby ze zniżek z tytułu bonus-malus, w tym 0%, 
 • charakteryzują się bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia Autocasco w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia pakietowego.

 

Dodatkowe korzyści związane z ubezpieczeniem pakietowym

 • Atrakcyjna cena, szczególnie dla kierowców posiadających duże zniżki za bezszkodowość autocasco.
 • Pełna ochrona ubezpieczeniowa kierowcy i jego samochodu.
 • Szeroki zakres ochrony assistance dostępny dla osób wykupujących pakiet.
 • Uproszczone procedury zawierania umowy ubezpieczenia.
 • Szybkie wyliczenie jednej składki za cały pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Elastyczna forma płatności: składka może być płatna w dwóch lub nawet czterech ratach.
 • Ubezpieczenia pakietowe także na samochody, które dotychczas były ubezpieczone w innym zakładzie ubezpieczeń.
 • Odroczony termin płatności składki lub jej pierwszej raty na okres nawet 1 miesiąca dla samochodów fabrycznie nowych.

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl