TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Dom mieszkanie OC w życiu prywatnym

drukujUBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym przeznaczone jest dla wszystkich osób fizycznych.
 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody.


Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uszkodzeniu lub zniszczenia mienia m.in.:

  • powstałe w następstwie awarii instalacji wodociągowej,
  • wyrządzone w związku z używaniem rowerów, łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych itp.,
  • spowodowane przez zwierzęta domowe (w tym egzotyczne).

 

Dodatkowo, WARTA może ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego i jego najbliższej rodziny za szkody:

  • wyrządzone poza granicami Polski, w tym także na terytorium USA i Kanady,
  • w mieniu (zarówno nieruchomym i ruchomym) wynajmowanym przez ubezpieczonego np. w wynajętym mieszkaniu, garażu itp.,
  • związane z posiadaniem i używaniem broni palnej.

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl