TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Bezpieczne wakacje Ubezpieczenie OC organizatora turystyki

drukuj



OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORGANIZATORA TURYSTYKI

Ubezpieczenie adresowane jest do osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, świadczących usługi turystyczne (organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni).
 

Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki albo pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zwrot wpłat zgodnie z umową o świadczenie usługi turystycznej w przypadku niewykonania zobowiązań umownych przez organizatora turystyki i pośrednika turystycznego.


Ubezpieczenie zawierane w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczeń Obowiązkowych Odpowiedzialności Cywilnej TUiR WARTA S.A. z dn. 01.01.2004 r.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl